Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Sponzorované odkazy

Kúpele Trenčianske Teplice

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 14.4.2024, 9:07:28

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výzva IROP-CLLD-X375-511-004

 

Miestna akčná skupina: Miestna akčná skupina Strážovské vrchy vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Špecifický cieľ:  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy:  IROP-CLLD-X375-511-004

Dátum vyhlásenia:  18.10.2022

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 30.11.2022

Uzavretie nasledujúcich hodnotiacich kôl: ku koncu kalendárneho mesiac až do vyčerpania alokácie!

 

Oznam pre žiadateľov: MAS Strážovské vrchy plánuje uzavrieť výzvu dňa 31.12.2023 z dôvodu vyčerpania alokácie a z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.

 

Aktualizácia č. 2 - účinná od 10.10.2023

OZNAM O VYKONANÍ ZMENY VO VÝZVE!

MAS SV oznamuje, že predmetom Aktualizácie č. 2 je zmena Indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Ostatné prílohy zostávajú nezmenené.

Informácia o aktualizácii výzvy - Aktualizácia č. 2

Výzva IROP-CLLD-X375-511-004 - SZ

Výzva IROP-CLLD-X375-511-004 - BSZ

 

Aktualizácia č. 1 - účinná od 01.02.2023

OZNAM O VYKONANÍ ZMENY VO VÝZVE!

MAS SV oznamuje, že predmetom Aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku a vo vybraných prílohách výzvy, a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh. Ostatné prílohy zostávajú nezmenené.

Príloha č. 1a - Informácia o aktualizácii vyzvy ŠC 5.1.1. 

Dokumenty dotknuté Aktualizáciou č. 1 - SZ 

 

Výzva IROP-CLLD-X375-511-004 Aktualizácie č. 1 - BSZ

Príloha č. 1 výzvy - Formulár Žiadosti o príspevok - Aktualizácia č. 1 - BSZ

Príloha č. 2 výzvy Špecifikácia rozsahu oprávnených výdavkov - Aktualizácia č. 1 - BSZ

Príloha č. 4 výzvy - Kritéria pre výber projektov - Aktualizácia č. 1 - BSZ

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

Výzva IROP-CLLD-X375-511-004

 

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Príloha č. 1 Formulár ŽoPr 

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov

Príloha č. 3 Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu 

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Príloha_01_ŽoPr - Splnomocnenie

Príloha_02_ŽoPr - Vyhlásenie o veľkosti podniku 

Príloha_02a_ŽoPr - Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku

Príloha_05_ŽoPr - Rozpočet projektu

Príloha_06_ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Príloha_07_ŽoPr - Finančná analýza

Príloha_07a_ŽoPr - Inštrukcia k finančnej analýze

Príloha_11_ŽoPr - Prehľad minimálnej pomoci

 

Oznámenie o ukončení 1. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-511-004.

Hodnotiace kolo č. 1 bolo ukončené dňa 30.11.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole boli predložené 3 ŽoPr, ktoré postupujú do odborného hodnotenia.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 2. hodnotiacom kole je 63 212,99 €.

Oznámenie o ukončení 2. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-511-004

Hodnotiace kolo č. 2 bolo ukončení dňa 31.12.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole neboli prijaté žiadne ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 3. hodnotiacom kole je 63 212,99 €.

Oznámenie o ukončení 3. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-511-004

Hodnotiace kolo č. 3 bolo ukončení dňa 31.01.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole bola prijatá 1 ŽoPr.

Disponibilná indikatívna výška pre danú výzvu bola vyčerpaná.