Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Interkultúrne aktivity - Český večer

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sponzorované odkazy

Kúpele Trenčianske Teplice

Dátum a čas

Dnes je sobota, 22.6.2024, 8:31:49

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výzva IROP-CLLD-X375-512-005

 

Miestna akčná skupina: Miestna akčná skupina Strážovské vrchy vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Špecifický cieľ:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. 

Aktivita:  B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy:  IROP-CLLD-X375-512-005

Dátum vyhlásenia:  18.10.2022

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 30.11.2022

Uzavretie nasledujúcich hodnotiacich kôl: ku koncu kalendárneho mesiac až do vyčerpania alokácie!

 

Oznam pre žiadateľov: MAS Strážovské vrchy plánuje predčasne uzavrieť výzvu dňa 31.12.2023 z dôvodu  právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.

 

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-X375-512-005 účinná od 24.02.2023

OZNAM O VYKONANÍ ZMENY VO VÝZVE!

Predmetom Aktualizácie č. 2 je zmena vykonaná v dokumente výzvy , a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 1 výzvy, ktorá predchádzala tejto aktualizácii. Jedná sa len o zmenu (navýšenie) disponibilnej alokácie na danú výzvu.

Informácia o aktualizácii výzvy - Aktualizácia č. 2 

Výzva IROP-CLLD-X375-512-005 

 

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-X375-512-005 účinná od 17.01.2023

OZNAM O VYKONANÍ ZMENY VO VÝZVE!

Predmetom Aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a vo formulári žiadosti o poskytnutie príspevku, a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a prílohy.

Príloha č. 1b - Informácia o aktualizácii výzvy ŠC 5.1.2

Dokumenty dotknuté Aktualizáciou č. 1 - SZ 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

Výzva IROP-CLLD-X375-512-005 

 

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Príloha č. 1 Formulár ŽoPr

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov

Príloha č. 3 Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov

 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Príloha_01_ŽoPr - Splnomocnenie

Príloha_04_ŽoPr - Rozpočet projektu

Príloha_05_ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

 

Oznámenie o ukončení 1. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-512-005.

Hodnotiace kolo č. 1 bolo ukončené dňa 30.11.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 2. hodnotiacom kole je 30 000,00 €.

Oznámenie o ukončení 2. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-512-005.

Hodnotiace kolo č. 2 bolo ukončené dňa 31.12.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 3. hodnotiacom kole je 30 000,00 €.

Oznámenie o ukončení 3. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-512-005.

Hodnotiace kolo č. 3 bolo ukončené dňa 31.01.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 4. hodnotiacom kole je 30 000,00 €.

Oznámenie o ukončení 4. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-512-005.

Hodnotiace kolo č. 4 bolo ukončené dňa 28.02.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 5. hodnotiacom kole je 60 000,00 €.

Oznámenie o ukončení 5. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-512-005.

Hodnotiace kolo č. 5 bolo ukončené dňa 31.03.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 6. hodnotiacom kole je 60 000,00 €.

Oznámenie o ukončení 6. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-512-005.

Hodnotiace kolo č. 6 bolo ukončené dňa 30.04.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 7. hodnotiacom kole je 60 000,00 €.

Oznámenie o ukončení 7. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-512-005.

Hodnotiace kolo č. 7 bolo ukončené dňa 31.05.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole boli predložené dve ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 8. hodnotiacom kole je 9 089,28 €.

Oznámenie o ukončení 8. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-512-005.

Hodnotiace kolo č. 8 bolo ukončené dňa 30.06.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole neboli predložené žiadne ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 9. hodnotiacom kole je 9 089,28 €.

Oznámenie o ukončení 9. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-512-005.

Hodnotiace kolo č. 9 bolo ukončené dňa 31.07.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole neboli predložené žiadne ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 8. hodnotiacom kole je 9 089,28 €.

Oznámenie o ukončení 10. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-512-005.

Hodnotiace kolo č. 10 bolo ukončené dňa 31.08.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole neboli predložené žiadne ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 11. hodnotiacom kole je 9 089,28 €.

Oznámenie o ukončení 11. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-512-005.

Hodnotiace kolo č. 11 bolo ukončené dňa 30.09.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole neboli predložené žiadne ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov v 12. hodnotiacom kole je 9 089,28 €.

Oznámenie o ukončení 12. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-512-005.

Hodnotiace kolo č. 12 bolo ukončené dňa 31.10.2023 a v príslušnom hodnotiacom kole neboli predložené žiadne ŽoPr.

Aktuálna disponibilná indikatívna výška fin. prostriedkov je 9 089,28 €.