Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Sponzorované odkazy

Kúpele Trenčianske Teplice

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 26.2.2024, 5:14:46

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Projekt   "P o d n i k a j m e   n a    v i d i e k u"

EÚ

Miestnej akčnej skupine Strážovské vrchy bola v auguste 2018 schválená žiadosť o grant v rámci programu ERASMUS+.

Realizátormi projektu sú mladí ľudia z členských obcí Miestnej akčnej skupiny Strážovské vrchy a cezhraničného partnera Luhačovské Zálesí - mikroregión Českej republiky.

Hlavným cieľom projektu je predovšetkým rozvoj podnikateľských zručností a podnikavosti mládeže, ktorá je z geograficky, ekonomicky a sociálne slabšieho prostredia. Títo mladí ľudia pochádzajú predovšetkým z vidieka, kde je nedostatok príležitostí pre ich sebarealizáciu a uplatnenie. Prostredníctvom motivačných aktivít, výmeny skúseností s cezhraničným partnerom a získavania nových vedomostí a zručností v oblasti podnikania chceme docieliť zvýšenie záujmu mladých o podnikanie na vidieku, naučiť ich samostatnosti a kreativite,          čo mladým ľuďom často chýba.

Mládežnícka výmena prebehne v mesiaci OKTÓBER 2018, bude trvať 9 dní a zúčastní sa jej mládež vo veku 13-20 rokov. Výmena sa bude konať na území Slovenska v Jasenskej doline    a skupiny bude tvoriť celkovo 44 účastníkov vrátane dvoch lídrov z každej krajiny.

Aktivity použité počas výmeny zahŕňajú množstvo workshopov, prezentácií, diskusií, teambuildingu, brainstormingu, skupinovej práce a rolových hier. Teoretická podpora bude účastníkom poskytnutá v oblasti podnikania na vidieku, jeho možností, finančnej podpory, rizík a taktiež finančnej gramotnosti, marketingu a projektového manažmentu, ktoré ako ďalšie dôležité fenomény úzko súvisia s podnikaním. V rámci aktívnej práce s vidieckou mládežou budú realizované aktivity zamerané na motiváciu a komunikáciu, ako hlavných kompetencií potrebných na podnikanie. V aktivitách bude taktiež zakomponované kariérové poradenstvo, ktoré má napomôcť mladých ľuďom pri rozhodovaní v otázkach vzdelávania, profesijnej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry. Praktické zručnosti v podnikaní nadobudne cieľová skupina pomocu aktivít zameraných na komunikáciu, asertívne správanie, tvorbu           a prezentáciu vlastného podnikateľského plánu.

Účelom výmennej akcie je pomôcť mladým ľuďom rozvinúť vlastné projekty založené na ich nápadoch a zároveň objaviť a rozvíjať zručnosti, ktoré sú potrebné na rozvoj podnikavosti na vidieku.

 


Tlačová správa z projektu: Erasmus "Podnikajme na vidieku"

Fotogaléria z projektu: fotogaleria/fotgalerie/projekt-mladeznickej-vymeny-cez-erasmus-podnikajme-na-vidieku-85sk.html

Video reportáž z projektu: