Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sponzorované odkazy

Kúpele Trenčianske Teplice

Dátum a čas

Dnes je utorok, 16.7.2024, 21:52:31

Obsah

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Strážovské vrchy (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

 

Zameranie výzvy: 4.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

 

Dĺžka trvania výzvy:   25.10.2023 - 04.12.2023

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS - CLLD - MAS_0304.21 (1).pdf (776.84 kB)

 

Priloha_c_1 Príručka-pre-prijímateľa-leader_verzia-1-5-bsz (1).docx (807.22 kB)

Priloha_c_2B Projekt realizácie_VERZIA 1.5.docx (169.84 kB) 

Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.pdf (606.2 kB)

Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5.docx (58.03 kB)

Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5.doc (55 kB)

Priloha_c_6B_R9710~1.DOC (835.44 kB)

Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5.xlsx (43.85 kB)

Priloha_c_11B Vyhlasenie ziadatela o minimálnu pomoc..._VERZIA 1.5.docx (48.28 kB)

Priloha_c_13B kez_jednoduche_uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx (22.42 kB)

Priloha_c_13B_kez_podvojne-uctovnictvo_VERZIA 1.5.xlsx (24.82 kB)

Priloha_c_13B_kez-mikrouctovne-jednotky_ VERZIA 1.5.xlsx (19.4 kB)

Priloha_c_14B Schema minimalnej pomoci podopatrenie 19.2 v zneni dODATKU c2.pdf (1.17 MB)

Príloha_c_16A Zoznam dokumentácie k VO.docx (292.45 kB)

Priloha_c_16B Vyhlasenie o velkosti podniku MSP_VERZIA 1.5.docx (64.44 kB)

Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5.docx (16.31 kB)

Priloha_c_18B_ Prirucka_MSP_VERZIA 1.5.pdf (973.06 kB)

Príloha_c_19B_Metodicke usmernenie koordinatora statnej pomoci_VERZIA 1.5.pdf (843.46 kB)

Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5.docx (24.06 kB)

Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5.docx (21.88 kB)

Priloha_c_23 Výberové a hodnotiace kritériá MAS STRAZOVSKE VRCHY_PRV 2022.pdf (446.6 kB)

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5.docx (30.5 kB)

Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD.docx (72.82 kB)