Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sponzorované odkazy

Kúpele Trenčianske Teplice

Dátum a čas

Dnes je utorok, 21.5.2024, 6:38:34

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výzva IROP-CLLD-X375-512-002

 

Miestna akčná skupina: Miestna akčná skupina Strážovské vrchy vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Špecifický cieľ:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. 

Aktivita:  B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy:  IROP-CLLD-X375-512-002

Dátum vyhlásenia:  31.1.2021

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 31.7.2021

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola: 02.11.2021

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola: 31.01.2022

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola: 02.05.2022

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola: 01.08.2022

Uzavretie 7. hodnotiaceho kola: 31.10.2022

 

PREDČASNÉ UKONČENIE VÝZVY - ku dňu 14.10.2022

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 (účinná od 21.05.2021) !!!

výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

č. IROP-CLLD-X375-512-002

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Informácia o aktualizácii výzvy č. IROP-CLLD-X375-512-002

Informácia o aktualizácii výzvy č. 1 - aktivita B2

V nasledovných priložených dokumentoch nájdete výzvu s prílohami na stiahnutie a povinné prílohy žiadosti o príspevok (ŽoPr).

Dokumenty sú zverejnené vo verzii so sledovaním zmien (SZ) aj bez sledovania zmien (BSZ), ktoré sa aktualizácie č. 1 týkali.

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku:

Výzva IROP-CLLD-X375-512-002 - aktualizácia č. 1 - SZ 

Výzva IROP-CLLD-X375-512-002 - aktualizácia č. 1_BSZ 

 

Prílohy k výzve na stiahnutie:

Príloha 01 - Formulár ŽoPr IROP-CLLD-X375-512-002_aktualizácia č. 1 _SZ

Príloha č.1 - Formulár ŽoPr IROP-CLLD-X375-512-002_aktualizácia č.1_BSZ

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov - aktualizácia č. 1_SZ

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov - aktualizácia č. 1_BSZ

Príloha č. 3 Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu - aktualizácia č. _SZ

Príloha č.3 Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu - aktualizácia č. 1_BSZ

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektu - aktualizácia č. 1_SZ

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektu - aktualizácia č. 1_BSZ

 

Prílohy k ŽoPr na stiahnutie:

Príloha 01 ŽoPr Splnomocnenie

Príloha_02_ŽoPr Test podniku v ťažkostiach

Príloha_02a_ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach

Príloha 02b ŽoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha 03 ŽoPr Úverový prísľub

Príloha 06 ŽoPr - Rozpočet projektu - aktualizácia č. 1

Príloha 07 ŽoPr Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Upozornenie : Pri predložení ŽoPr od 01.06.2021, na základe Metodického usmernenia pre IROP č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach, použite aktualizované prílohy (Test podniku v ťažkostiach a Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach)

Príloha_02_ŽoPr Test podniku v ťažkostiach_verzia_2.1

Príloha_02b_ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach_verzia_2.1

 

Oznámenie o ukončení 1. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-512-002. Hodnotiace kolo č. 1 bolo ukončené dňa 30.04.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr. Aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov v 2. hodnotiacom kole je 50 000 €. 

Dátum ukončenia 2. hodnotiaceho kola je 31.07.2021.

 

Oznámenie o ukončení 2. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-512-002. Hodnotiace kolo č. 2 bolo ukončené dňa 31.07.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr. Aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov v 3. hodnotiacom kole je 50 000 €. 

Dátum ukončenia 3. hodnotiaceho kola je 02.11.2021.

 

Oznámenie o ukončení 3. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-512-002. Hodnotiace kolo č. 3 bolo ukončené dňa 02.11.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr. Aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov v 4. hodnotiacom kole je 50 000 €. 

Dátum ukončenia 4. hodnotiaceho kola je 31.01.2022

 

Oznámenie o ukončení 4. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-512-002. Hodnotiace kolo č. 4 bolo ukončené dňa 31.01.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole bola predložená 1 ŽoPr. Aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov v 5. hodnotiacom kole je 20 000 €. 

Dátum ukončenia 5. hodnotiaceho kola je 02.05.2022

 

Oznámenie o ukončení 5. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-512-002. Hodnotiace kolo č. 5 bolo ukončené dňa 02.05.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr. Aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov v 6. hodnotiacom kole je 20 000 €. 

Dátum ukončenia 6. hodnotiaceho kola je 01.08.2022

 

Oznámenie o ukončení 6. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-512-002. Hodnotiace kolo č. 6 bolo ukončené dňa 01.08.2022 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr. Aktuálna disponibilná výška finančných prostriedkov v 7. hodnotiacom kole je 20 000 €. 

Dátum ukončenia 7. hodnotiaceho kola je 31.10.2022

Informácia pre potenciálnych žiadateľov:  plánujeme predčasne uzavrieť Výzvu s kódom IROP-CLLD-X375-512-002 na aktivitu B2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach z dôvodu významnejších zmien vo výzve a v jednotlivých prílohách. Najvýznamnejšou zmenou bude zvýšená alokácia na opatrenie bude 60 000,00 EUR, maximálna výška na projekt bude 40 000,00 EUR. Zároveň bude možné začať realizáciu aktivít projektu od momentu predloženia ŽoPr na MAS.


Dokumenty na stiahnutie:

Výzva_IROP-CLLD-X375-512-002

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Formulár ŽoPr

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov

Príloha č. 3 Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektu 

 

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Príloha 01 ŽoPr Splnomocnenie

Príloha 02 ŽoPr Test podniku v ťažkostiach

Príloha 02a ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach 

Príloha 02b ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach 

Príloha 03 ŽoPr Úverový prísľub

Príloha 06 ŽoPr Rozpočet projektu

Príloha 07 ŽoPr Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie