Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Sponzorované odkazy

Kúpele Trenčianske Teplice

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 14.4.2024, 10:38:47

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výzva IROP-CLLD-X375-512-003

 

Miestna akčná skupina: Miestna akčná skupina Strážovské vrchy vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD pre program IROP.

Špecifický cieľ:  5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. 

Aktivita:  D2 - Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Kód výzvy:  IROP-CLLD-X375-512-003

Dátum vyhlásenia:  19.2.2021

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 31.5.2021

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 31.8.2021

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola: 30.11.2021

VÝZVA ZRUŠENÁ KU DŇU 10.12.2021!

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva_IROP-CLLD-X375-512-003

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 Formulár ŽoPr 

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov

Príloha č. 3 Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektu 

 

Prílohy k žiadosti o príspevok:

Príloha_01_ŽoPr Splnomocnenie 

Príloha_02_ŽoPr Test podniku v ťažkostiach 

Príloha_02a_ŽoPr Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach 

Príloha_02b_ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach

Príloha_03_ŽoPr_Úverový prísľub

Príloha_06_ŽoPr Rozpočet projektu 

Príloha 07 ŽoPr Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie

Upozornenie : Pri predložení ŽoPr od 01.06.2021, na základe Metodického usmernenia pre IROP č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach, použite aktualizované prílohy (Test podniku v ťažkostiach a Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach)

Príloha_02_ŽoPr Test podniku v ťažkostiach_verzia_2.1

Príloha_02b_ŽoPr Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach_verzia_2.1

 

Oznámenie o ukončení 1. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-512-003.  Hodnotiace kolo č. 1 bolo ukončené dňa 31.05.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 2. hodnotiacom kole je 10 000€.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 31.08.2021.

 

Oznámenie o ukončení 2. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-512-003.  Hodnotiace kolo č. 2 bolo ukončené dňa 31.08.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr. Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov v 3. hodnotiacom kole je 10 000€.

Dátum ukončenia ďalšieho hodnotiaceho kola je 30.11.2021.

 

Oznam pre žiadateľov: ku dňu 10.12.2021 plánujeme zrušiť výzvu IROP-CLLD-X375-512-003, hlavná aktivita D2 - Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Dôvodom plánovaného zrušenia výzvy je nezáujem žiadateľov o predkladanie žiadostí o príspevok (ŽoPr) na hlavnú aktivitu D2 - Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení. Finančné prostiedky zo zrušenej výzvy budú presunuté na hlavnú aktivitu B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel.

 

Oznámenie o ukončení 3. hodnotiaceho kola k vyhlásenej výzve IROP-CLLD-X375-512-003.

Hodnotiace kolo č. 3 bolo ukončené dňa 30.11.2021 a v príslušnom hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr. Výzva bola na základe nezáujmu žiadateľov zrušená a alokované fin. prostriedku budú presunuté na aktivitu B2 (Výzva IROP-CLLD-X375-512-002).