Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Interkultúrne aktivity - Český večer

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sponzorované odkazy

Kúpele Trenčianske Teplice

Dátum a čas

Dnes je sobota, 22.6.2024, 8:08:43

Obsah

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Strážovské vrchy (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

 

Zameranie výzvy: 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 

Dĺžka trvania výzvy:   15.10.2021 - 17.01.2022

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS_030/7.4/14 (1002.84 kB) (1000.86 kB)

 

Príručka pre prijímateľa (1.85 MB)

priloha_c_2b-projekt-realizcie (71.72 kB)

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp (606.2 kB)

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp (55 kB)

Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria.docx (967.16 kB)

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3.xlsx (33.47 kB)

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3.docx (20.68 kB)

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3.docx (327.83 kB)

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3.docx (199.08 kB)

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3.docx (16.31 kB)

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf (154.11 kB)

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (24.06 kB)

priloha_c_22b_formulr-iadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3.docx (21.05 kB)

Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF.pdf (541.94 kB)

priloha_c_27a_usmernenie-ppa--10_2017_aktualizacia--1.pdf (886.34 kB)

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx (22.41 kB)

MAS SV - HVR kriteria PRV.pdf (931.48 kB)