Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sponzorované odkazy

Kúpele Trenčianske Teplice

Dátum a čas

Dnes je sobota, 22.6.2024, 9:30:38

Obsah

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Strážovské vrchy (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 202014.6.2019.

 

Zameranie výzvy: 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

 

Dĺžka trvania výzvy:   7.6.2019 - 29.11.2019

 

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS_030/7.4/1

MAS SV - HVR kriteria PRV

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo

priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-1

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-

priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov

priloha_c_2b-projekt-realizacie

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp

priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet

prirucka-pre-prijimatela-nfp_leader_verzia-1-1