Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sponzorované odkazy

Kúpele Trenčianske Teplice

Dátum a čas

Dnes je utorok, 16.7.2024, 20:55:47

Obsah

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Strážovské vrchy (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 202014.6.2019.

 

Zameranie výzvy: 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

 

Dĺžka trvania výzvy:   20.07.2020 - 14.10.2020

 

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva MAS_030/6.4/7

 

MAS SV - HVR kriteria PRV.pdf (931.48 kB)

prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz.pdf (2.98 MB)

priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz.docx (71.72 kB)

priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4.pdf (606.2 kB)

priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (55 kB)

priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz.pdf (3.48 MB)

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (33.47 kB)

priloha_c_11b-vyhlasenie-ziadatela-o-minimalnu-pomoc.docx (47.96 kB)

priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (20.68 kB)

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-6.xlsx (21.26 kB)

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky.xlsx (19.69 kB)

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo.xlsx (25.14 kB)

priloha_c_14b-schema-minimalnej-pomoci-podopatrenie-19-2-5.doc (532 kB)

priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz.docx (327.83 kB)

priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx (199.08 kB)

priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16.31 kB)

priloha_c_18b_-prirucka_msp-1.pdf (789.65 kB)

priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf (154.11 kB)

priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (24.06 kB)

priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz.docx (21.05 kB)

priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif.pdf (522.35 kB)

priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1.pdf (886.34 kB)

Usmernenie PPA - Covid 19