Trenčianske Teplice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Novinky

plagát


plagát

plagát


OP EVSeu
 

 

„Občianskemu združeniu Miestna akčná skupina Strážovské vrchy bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, v rámci operačného programu Efektívna verejná správa“.

Názov projektu:  Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov verejnej správy v členských  obciach Miestnych akčných skupín Strážovské vrchy, Naše Považie a Inovec

TENTO PROJEKT JE PODPORENÝ Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDUInformácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu

- Bližšie informácie o projekte nájdete na projekty/op-evs/

Pozvánka na konferenciu , ktorá je prístupná nielen zástupcom samospráv ale aj širokej verejnosti. (06.06.2018, Hotel Slovakia, Trenčianske Teplice)

Tlačová správa z konferencie v Trenčianskych Tepliciach


Výstup z realizovaných workshopov:

Tlačová správa OP EVS Workshop Inovec

Tlačová správa OP EVS Workshop SV

Tlačová správa OP EVS Workshop Naše Považie

Workshop MAS SV 25.6.2019

Pozvánka na Workshop 2 MAS SV

Zápisnica workshop MAS SV

Fotodokumentácia Workshop MAS SV

 

Zobrazené 1-30 z 109

Veľkonočný pozdrav

Dátum: 14. 4. 2022

Prajeme Vám VESELÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY v kruhu Vašich najbližších.

Kolektív kancelárie MAS SV

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola Výzvy pre podnikateľov

Dátum: 8. 4. 2022

Informujeme žiadateľov, že stále môžu predkladať svoje žiadosti o príspevok v rámci výziev IROP - Aktivita A1 - Podpora podnikania a inovácii, a Aktivita B2 - Zlepšenie dostupnosti a bezpečnosti sídiel.
Uzavretie 5. hodnotiaceho kola bude 2.5.2022.

Vianočný pozdrav!

Dátum: 20. 12. 2021

Veselé Vianoce a šťastný celý nový rok 2022

Plánované zrušenie Výzvy na aktivitu D2 - Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení.

Dátum: 10. 11. 2021

Oznam pre žiadateľov: ku dňu 10.12.2021 plánujeme zrušiť výzvu IROP-CLLD-X375-512-003, hlavná aktivita D2 - Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení.

plagát

Summer Cup 2021

Dátum: 28. 7. 2021

Športová akadémia Trenčianske Teplice Vás pozýva na TENISOVÉ podujatie SUMMER CUP v dňoch 7.-9.augusta 2021 v športovom areáli na Baračke v Trenčianskych Tepliciach.

Bližšie info na: https://www.sportova-akademia.sk/

Valné zhromaždenie MAS Strážovské vrchy

Dátum: 13. 7. 2021

Dňa 24.6.2021 sme sa nám podarilo stretnúť s našimi členmi na Valnom zhromaždení MAS Strážovské vrchy v Omšení.
Okrem povinných náležitostí boli naši členovia informovaní o aktuálnych výzvach a možnostiach spolupráce v nadchádzajúcom období.

#

Hlasovanie o najkrajšiu fotografiu z územia MAS!

Dátum: 28. 6. 2021

Hlasovanie je spustené!

plagát

LETNÉ TENISOVÉ TÁBORY

Dátum: 4. 6. 2021

Občianske združenie ŠPOROTVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice organizuje už 12 rokov LETNÉ TENISOVÉ TÁBORY pre deti vo veku od 6 do 13 rokov.
Ideálny spôsob ako vymyslieť program pre deti počas letných prázdnin.
Viac informácií na plagáte.

Aktualizácia výziev IROP

Dátum: 27. 5. 2021

Aktualizácia č.1 výzvy k aktivite A1 (výzva pre podnikateľov) a aktivite B2 (výzva pre obce)!

pozdrav

VESELÚ VEĽKÚ NOC!

Dátum: 31. 3. 2021

Prajeme Vám VESELÚ VEĽKÚ NOC, zdravie, šťastie, spokojnosť...

Aktuálne výzvy pre podnikateľov a obce

Dátum: 19. 3. 2021

Miestna akčná skupina vyhlásila výzvy pre obce aj podnikateľské subjekty vrámci operačných programov IROP a PRV 2014-2020.

Webinár: "Čerpanie finančných prostriedkov na animácie"

Dátum: 12. 3. 2021

Dňa 10. marca 2021 sme sa zúčastnili online webinára na tému „Čerpanie finančných prostriedkov na animácie“, ktorý sa konal pod záštitou Národnej siete Miestnych akčných skupín (NS MAS).

Kontrola verejného obstarávania v CLLD-zákazky s nízkou hodnotou

Dátum: 5. 3. 2021

Dňa 2.3.2021 sme sa zúčastnili videoprednášky na tému Kontrola verejného obstarávania v CLLD - zákazky s nízkou hodnotou, organizovanej Odborom CLLD v spolupráci s Odborom kontroly verejného obstarávania projektov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

NEZABUDNITE SA SČÍTAŤ!

Dátum: 15. 2. 2021

Na každom jednom človeku záleží! Sčítanie obyvateľov je dôležité pre vytvorenie "obrazu o stave našej spoločnosti" a následné nastavenie Stratégie rozvoja, prerozdelenie financií, výstavbu MŠ a ZŠ, ciest, atď.

plagat

MAS Strážovské vrchy vyhlasuje výzvy pre podnikateľov!

Dátum: 12. 2. 2021

Vrámci Implementovania Stratégie CLLD, MAS Strážovské vrchy vyhlasuje VÝZVY PRE PODNIKATEĽOV!
Aktuálne informácie k vyhláseným výzvam nájdete na našej stráne http://mas-sv.sk/projekty/vyzvy/vyzvy-mas-2014-2020/.

Online Q & A školenie

Dátum: 8. 2. 2021

Dňa 4.2. sa v gescii Národnej siete MAS SR uskutočnilo Q & A online školenie Implementačný proces projektov PRV, ktorého sa zúčastnilo cez 130 účastníkov, vrátane zamestnancov MAS SV. Kompetentní lektori z MPaRV SR a PPA odpovedali na vopred zozbierané otázky Národnej siete MAS od jednotlivých MAS.

Webinár o novoročných výzvach

Dátum: 25. 1. 2021

Zúčastnili sme sa webinára o novoročných výzvach, ktoré organizoval GrantExpert. Dozvedeli sme sa informácie o aktuálnych výzvach z viacerých oblastí.

Online workshop - Dlhodobá vízia pre vidiek

Dátum: 22. 1. 2021

Dňa 13.1.2021 sa manažér MAS SV zúčastnil online workshopu "Dlhodobá vízia pre vidiek", kde na základe svojich skúseností a vedomostí, zdieľal spoločne s ostatnými účastníkmi workshopu svoje vízie o smerovaní vidieka v oblastiach:1. ZMENA KLÍMY A ZHORŠOVANIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 2. DIGITÁLNA A TECHNOLOGICKÁ ZMENA, 3. DEMOGRAFICKÉ
ZMENY (vrátane urbanizácie), 4. GLOBALIZÁCIA/
LOKALIZÁCIA

tvn

TRADIČNÉ VIANOCE netradične!

Dátum: 18. 12. 2020

Pozývame Vás zapojiť sa do vianočnej aktivity Miestnej akčnej skupiny Strážovské vrchy s názvom TRADIČNÉ VIANOCE netradične!
Zdieľajte s nami prostredníctvom fotografií, ako sa pripravujete na tieto sviatky vo Vašej rodine, aké tradície zachovávate vrámci opatrení v tomto náročnom čase.
V januári vyžrebujeme 5 z Vás, ktorí budú odmenení balíčkami s krásnymi propagačnými materiálmi z nášho územia.

seminár

Seminár MAS - strednodobé hodnotenie stratégie CLLD

Dátum: 30. 9. 2020

Zástupcovia MAS Strážovské vrchy sa 24.9.2020 stretli v priestoroch Penziónu na letisku v Trenčíne, a spoločne hľadali odpovede na otázky ohľadom strednodobého hodnotenia stratégie CLLD a komunikovali so zástupcami PPA o Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020.
Viac informácií nájdete v správe nižšie.

Informačný seminár - Strednodobé hodnotenie stratégií CLLD a obstarávanie v podopatrení 19.4

Dátum: 10. 7. 2020

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj organizovala informačný seminár, ktorého cieľom bolo vysvetlenie postupu obstarávania v podopatrení 19.4, informovanie o Strednodobom hodnotení stratégií CLLD a identifikácia a riešenia nejasností pri implementácii stratégií CLLD. Zúčastnili sa ho aj zástupcovia našej MAS. Viac informácií nájdete v priloženej správe zo vzdelávacej aktivity.

„Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky“

Dátum: 2. 1. 2020

Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej republiky v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj, Trenčianskym samosprávnym krajom, Žilinským samosprávnych krajom a Trnavským samosprávnym krajom zorganizovala konferenciu s názvom:
„Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky“
Termín: 14.11. – 15.11. 2019
Miesto konania: Kursalon Trenčianske Teplice

Novoročný turnaj - staršie žiačky

Dátum: 31. 12. 2019

ŠPORTOVÁ AKADÉMIA Trenčianske Teplice, pod záštitou Slovenského tenisového zväzu Vás v novom roku 2020 pozýva na tenisový turnaj jednotlivcov v kategórii STARŠIE ŽIAČKY, triedy "C". Turnaj sa uskutoční od nedele 5. januára do utorka 7. januára 2020 v čase od 9:00 hod v športovo-tenisovom areáli na Baračke v Trenčianskych Tepliciach.

Winter Cup 2019

Dátum: 18. 11. 2019

Športová Akadémie Trenčianske Teplice pod záštitou STZ Vás pozýva na tenisový turnaj jednotlivcov, ktorý sa uskutoční v dňoch 30.11.-2.12.2019.
Srdečne Vás pozývame!

#

Konferencia „SKVALITNENIE SYSTÉMOV A OPTIMALIZÁCIA PROCESOV VEREJNEJ SPRÁVY“

Dátum: 12. 11. 2019

Miestna akčná skupina Strážovské vrchy realizovala v Dohňanoch dňa 29.10.2019 záverečnú konferenciu s názvom „Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov verejnej správy“. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia členských samospráv MAS Strážovské vrchy, MAS Naše Považie, MAS Inovec a zástupcovia podnikateľského a občianskeho sektora zapojených regiónov. Konferencia bola realizovaná ako jedna z posledných aktivít rozsiahleho projektu, ktorý realizujú spomínané Miestne akčné skupiny v spolupráci s Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka v Trenčíne, Katedrou politológie.

Omšenská haluška 2019

Omšenská haluška 2019 a MAS SV

Dátum: 4. 7. 2019

Zástupcovia Miestnej akčnej skupiny Strážovské vrchy sa zúčastnili kultúrnej akcie v Omšení – Súťaž vo varení halušiek, ktorá bola konaná v sobotu 15.6.2019. MAS si pripravila pre deti rôzne hry zamerané na spoznanie územia regiónu a Miestnej akčnej skupiny Strážovské vrchy, taktiež vodné hry na osvieženie a na záver zaslúženú vstupenku do skákacieho hradu. V rámci odmeny za súťaže bola deťom poskytnutá sladká odmena.

Informačný seminár pre podnikateľské subjekty z územia MAS SV

Dátum: 17. 6. 2019

MAS SV Vás pozýva na seminár ku plánovaným výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Tešíme sa na Vás v priestoroch Obecného úradu Krásna Ves dňa 28.06.2019 o 10:00 hod.

#

LeaderFest 2019

Dátum: 3. 6. 2019

Zástupcovia MAS Strážovské vrchy sa zúčastnili podujatia, ktoré sa konalo v Českej republike v termíne 22 – 24. 5. 2019 v Žatci (Ústecký kraj).
Cieľom LEADERFestu bolo prezentovať úspechy MAS a prístupu Leader nielen pre iné MAS, ale aj pre širokú verejnosť. Okrem iného poskytol jedinečnú príležitosť aj pre sieťovanie, získavanie partnerov do spoločných projektov.

Vyhodnotenie FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE MAS SV

Dátum: 31. 5. 2019

VYHODNOTENIE FOTO-SÚŤAŽE MAS Strážovské vrchy 2019:

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže a poslali svoje fotografie. Zároveň ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste hlasovali prostredníctvom FB, pretože práve Vaše hlasy rozhodli!

Víťazné fotografie postupujú do celoslovenskej súťaže fotografií z územia MAS - o možnosti podporiť našich víťazov Vás budeme informovať!

Darček dostane každý, kto nám zaslal fotografie do súťaže. Radi Vám ho odovzdáme v našej kancelárii na MsÚ v Trenčianskych Tepliciach.

Aj hlasovať sa oplatilo :D Náš manažér vyžreboval výherkyňu Veroniku Grznárovú, ktorú tiež čaká pekná odmena.

Fotografia s najväčším počtom hlasov: Šípkovská príroda - Samuel Mitický, vyhrala pobyt pre 2 osoby na 2 noci v Penzióne Ciriak.
Zapojiť sa do súťaže sa naozaj oplatilo!!! :)

TEPLANSKÁ POHODA

Dátum: 27. 5. 2019

"Pohoda" na futbalovom štadióne v Trenčianskej Teplej.
Sobota 8.6.2019 od 14:00.
Program pre všetky vekové kategórie, THE BACKWARDS - BEATLES, diskotéka a tombola.

Zobrazené 1-30 z 109